Prywatna Praktyka Psychoterapeutyczna
Karina Syta, Bożena Kalinowska
Prywatna Praktyka Psychoterapeutyczna
ADRES OBIEKTU
12-200 Pisz,
TELEFON
telefon komórkowy
514-705-403
Oferujemy pomoc i wsparcie w formie terapii indywidualnej i grupowej w zakresie: uzależnień, współuzależnienia, DDA, krótkoterminowa terapia par, negatywne myślenie, Praca z osobami doświadczającymi przemocy, Konsultacje i przygotowanie do rozmów interwencyjnych. Współpracujemy z lekarzem psychiatrą